Cách phân biệt ảnh được ép từ dịch vụ ép plastic với ép lụa, phủ UV